Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deelname Motortraining.be

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder, deelnemer cursist, bestuurder of instructeur/begeleider wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Begripsomschrijvingen:

Cursist : degene die in het bezit is van een geldig motorrijbewijs en zich inschrijft voor een van de trainingen van FreeBike België/ Motortraining.be

Instructeur : een door FreeBike Belgie ̈/ Motortraining.be aangestelde instructeur/beroepsmotorrijder.

Duopassagier : Het is de cursist toegestaan tijdens de trainingsdag een duopassagier mee te nemen. Deze duopassagier mag op geen enkele wijze het rijgedrag van de cursist nadelig beïnvloeden. Tijdens de behendigheidsoefeningen is het niet toegestaan een duopassagier te vervoeren.

Algemene bepalingen

I. Aansprakelijkheid

Door inschrijving van en deelname aan een trainingsdag alsmede het ondertekenen van de vrijwaring gaan de cursisten en duopassagiers akkoord met deze voorwaarden. Door inschrijving doen de cursist/deemnemer en de duopassagier afstand van ieder beroep op gerechtelijke instanties tegen FreeBike België/ Motortraining.be of een van haar instructeurs. Voor ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training/trip wijst FreeBike België/ Motortraining.be iedere verantwoording of verplichting af met betrekking iedere schade aan personen of anderszins.

De cursist/deelnemer en de duopassagier zijn volledig verantwoordelijk voor door hen direct of indirect veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke voorschriften.

De cursist/deelnemer en de duopassagier zullen nimmer FreeBike België/ Motortraining.be of een van haar instructeurs/begeleiders aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid door hun begaan. Men kan nooit een hogere schadevergoeding eisen dan het betaalde bedrag voor de training / trip of opleiding die men genoot. Indien de cursist zijn motor vrijwillig aanbied aan de instructeur, uit eender welk oogpunt, behoudt de cursist de verantwoordelijkheid over eventueel voorkomende schade aan het voertuig.

II.Zorgvuldigheid

FreeBike België/ Motortraining.be zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen diensten aan te bieden. Om voorzienbare risico's en de daaraan verbonden schade tijdens de reisroute te voorkomen en/ of te beperken draagt deelnemer/cursist er zorg voor alle noodzakelijke informatie op eerste verzoek aan FreeBike België/ Motortraining.be ter beschikking te stellen. De deelnemer/cursist zegt toe in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Hij rijdt op eigen risico en neemt deel aan de reis met een deugdelijke motor, die voldoet aan de wettelijke eisen volgens het land van.

Deelnemer zal redelijke aanwijzingen van de reisleider voor, tijdens en na de reisroute strikt opvolgen en in acht nemen.

III.Annulering

De deelnemer / cursist dient Freebike-belgië / Motortraining.be zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een annulering. Indien een annulering binnen 14 dagen vóór de trainingsdag wordt gedaan is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

IV.Betaling

De deelnemer/cursist zorgt dat het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training/trip volledig is voldaan.